O Firmě

Naše společnost se zabývá prodejem železobetonových žump.
Nabízíme železo-betonové žumpy s dopravou po celé České republice. Díky hydraulické ruce Vám žumpu vložíme přímo do výkopu. Betónova žumpa Jímky se usazují na vyrovnané dno stavební jámy a zahrnují se zpravidla výkopovou zeminou. Na obsyp betonové žumpy se používá běžná zemina. Obetonování není potřebné. Rozměry jámy Vám přesně určíme podle toho, jak velkou žumpu si u nás objednáte. Při výkopu je třeba počítat s 0,5 m prostorem navíc na každé straně. Jímky, žumpy jsou vyrobeny z kvalitního vibrovaného betonu, dodávány jsou včetne zákrytového víka, výstupového komínku a vrchního betonového deklu. Dodávají se bez nátokového otvoru, který se zpravidla zhotoví dle potřeby do stěny nebo vrchního víka či do komínku.

Uloženou betonovou žumpu možno ihned zahrnout zeminou a už druhý den začít plnohodnotně používat. V případě potřeby je možné zesílit vrchní desku která je průjezdná. Kompletní betonovou žumpu Vám dle požadavků dodáme už od 3 do 7 dnů. Poskytujeme 24 měsíční záruku. Všechny nádrže mají ATEST č. HK/W/0004/01/2004, technickou dokumentaci (projekt konstrukce a odolnosti) a prohlášení o shodě. Montáž a osazení žumpy je zdarma.

V případě nedostupnosti k jámě naší techniky se jímka, žumpa skládá na co nejblíže přístupné místo.